BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle tedarik zinciri optimizasyon ve yeniden yapılandırma süreçlerinde müşterilerine destek olmaktadır.

Tedarik Zinciri Süreç Yönetim Danışmanlığı

BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle tedarik zinciri optimizasyon ve yeniden yapılandırma süreçlerinde müşterilerine destek olmaktadır.

BİZLOG, müşterileriyle ortak çalışmalar yaparak müşterisinin tedarik zincirini analiz eder, süreçler arasındaki etkileşim eksikliklerini tespit eder, süreçlerin birbiriyle daha uyumlu çalışmasını sağlar, performans yönetim sistemini oluşturur, müşterisi için en uygun tedarik zinciri modelini oluşturur.

Bu sayede müşteriler tedarik zincirinin tüm aşamalarına hakim olur, maliyetlerini düşürerek pazarda rekabet avantajı elde eder.

Tedarik Zinciri Danışmanlığı Hizmeti aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Tedarik Zincirinin Analiz Edilmesi
 • Tedarik Zincirinde Verimli Çalışmayan Süreçlerin Tespit Edilmesi ve Çözüm Önerileri
 • Doğru Tedarik Zinciri Modelinin Oluşturulması
 • Performans Yönetim Kriterlerinin (KPI) ve Takip Yönteminin Belirlenmesi

3PL/4PL Yönetim Danışmanlığı

BİZLOG, süreçlerini dış kaynak kullanımı ( 3PL Lojistik Servis Sağlayıcılar ) ile yürüten müşterilerine 3PL Yönetim Danışmanlığı sunmaktadır.

Bu hizmet aşağıdaki süreçler içermektedir:

 • Müşteri İhtiyaçlarının Analizi
 • Tedarikçi Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Takip Altyapısının Kurulması
 • Proforma Fatura Altyapısının Oluşturulması

Lojistik Fatura Proforma Altyapısı Kurulması

Lojistik hizmet alım süreçlerinde tedarikçi tarafından düzenlenen faturaların kontrolü zaman almakta ve müşteriye ilave maliyet oluşturmaktadır.

BİZLOG, lojistik hizmet alım sözleşmesi fiyatlandırma esaslarını, kullanılan sistemleri ve süreçleri analiz ederek proforma altyapısının kurulmasının sağlamaktadır. Bu sayede müşteri gelen faturayı kontrol eden konumundan düzenlenecek faturanın tutarını belirleyen konumuna geçmektedir.

Tedarikçi Fatura Tahakkuk Süreçlerinde Proforma Altyapısının Kurulması kapsamında verilen hizmetin içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Lojistik Hizmet Alım Sözleşmesinin Fiyatlama Kriterlerinin İncelenmesi
 • Kullanılan Sistemlerin Analiz Edilmesi
 • Proforma Altyapısının Kurulması

Tedarikçi Performans Takip Altyapısı Kurulması

Dışarıdan satın alınan bir hizmetin performansının takip edilmesi hizmet alan açısından olduğu kadar hizmet veren açısından da önem arz etmektedir.

İyi kurulan bir performans takip alt yapısı, yapılan lojistik operasyonun “kişiden bağımsız”, “tarafsız” ve “rakamlar” ile değerlendirilmesini sağlar.

BİZLOG, satın alınan bir hizmet için performans kriterlerini belirlenmesi, belirlenen performans kriterlerinin takip alt yapısının kurulması hususlarında müşterilerine destek olmaktadır.