Nakliye Faturalarında Tevkifat Uygulaması

16.02.2021 tarihinde yayınlanan bir tebliğ KDV konusunda bir takım uygulama değişikliklerini gündeme getirdi. “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35)” adındaki bu tebliğe nakliyeciler ve lojistik işletmeleri için önemli değişiklikler içermektedir. Bu arada personel servis işletmeleri de taşımacı olarak kabul edilmekte ve ilgili tebliğe dahil edilmiş durumdadır. Kargocular ise…

2021 Yetki Belge Ücretleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen yetki belgelerinin ücretleri 2021 yılı için açıklandı. Buna göre 2021 yılı yetki belge ücretleri aşağıdaki gibidir. BELGE KODU AÇIKLAMA 2021 ÜCRETLERİ  NOT A1  Yurtiçi tarifesiz yapacaklara verilir.  16.547,00  2021 A1  Belgesi Ücreti A2  Uluslararası tarifesiz yapacaklara verilir.  24.821,00  2021 A2  Belgesi Ücreti B1  Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.  272.775,00  2021…

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

  YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo…